ກອງປະຊຸມ ແລະ ງານສຳມະນາການຈຳລອງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ ໂດຍມີການສຶກສາການບໍລິການທາງດ້ານກົດໝາຍ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ:​ ໂພຣ ໂບໂນ ຢູ່ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ

13.00 – 15.00 | 24 ກັນຍາ

ກອງປະຊຸມ ແລະ ງານສຳມະນາການຈຳລອງກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ ແບບ ໂພຣ ໂບໂນ ໃນອາຊີ ປະຈຳປີ ແມ່ນເປັນງານ ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ ພາຍໃນພາກພື້ນ ທີ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ນັກສຶກສາ ແລະ ຄູຝຶກດ້ານກົດໝາຍ ຈາກພາກພື້ນອາຊີ. ງານ​ທີ່​ມີ​ຜົນ​​ນີ້​ ໄດ້​ຮັບ​ການສ້າງຂື້ນ ​ແລະ ​ເສີມສ້າງ ​ຜ່ານທາງ ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ ໂພຣ ໂບໂນ ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັນ ຈາກ​ທົ່ວ​ພາກ​ພື້ນ​ອາຊີ ​ແລະ ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ວາລະນີ້ ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ ເປົ້າ​ໝາຍ ​ແລະ ​ຜົນ​ ຂອງ ການ​ລິ​ເລີ່​ມຢູ່ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ນີ້, ​ລວມທັງ ​ວິທີທາງ ແລະ ວິທີການ ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແບບ ໂພຣ ໂບໂນ ​ໃນຫຼາຍ​ຮູບ​​ແບບ.

Presenters:

Bruce Lasky | BABSEACLE / Lanna Lawyers

Andrew Valentine | DLA Piper/New Perimeter

Roshani Poudyal | Himalayan Lawyers

Simon Kenny | Brian Bourke Chambers